Integritetspolicy

Integritetspolicy för KDI Coating AB's

 

Webbsida; www.kdiab.se

 

 

Information om hantering av personuppgifter

 

KDI Coating AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter

och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

 

Idenna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

 

KDI Coating AB arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 

Ansvar för dina personuppgifter?

 

KDI Coating AB, Transportvägen 16, 246 42 Löddeköpinge, organisationsnummer 556833-1937, är personuppgiftsansvarig.

 

KDI Coating AB har inte utsett ett särskilt dataskyddsombud då vi inte samlar in eller behandlar personuppgifter om besökandens webbläsare eller delar ut cookies. Den mängd personuppgifter som kommer

in via vårt webbformulär motsvarar inget krav på att utse ett särskilt dataskyddsombud.

 

Vilka personuppgifter samlas in av KDI Coating AB?

 

När du besöker KDI Coating AB webbsidor samlar vi inte in dina personuppgifter från din webbläsare eller lämnar cookies. Personuppgifterna som lämnas i vårt webbformulär är de personuppgifter vi samlar

in och hanterar.

 

Varför behandlar KDI Coating AB dina personuppgifter?

 

När du fyller i vårt kontaktformulär lämnas personuppgifter till oss på KDI Coating AB. Vi använder dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

 

Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:

 

För att kunna hantera Kund- Det är KDI Coating ABs berättigade intresse som är den lagliga grunden

tjänstärendenn och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter och tjänster.

 

Personuppgifter som KDI Coating AB samlar in

 

KDI Coating AB behandlar namn, telefonnummer och maildress från vårt webbformulär, för att vi ska kunna fullfölja ditt ärende.

 

Hur KDI Coating AB använder informationen om dig

 

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på de uppgifter som KDI Coating AB mottagit från webbformuläret. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna hantera ärendet.

 

När vi kan komma att dela dina uppgifter

 

KDI Coating AB delar inga personuppgifter till tredje part och vi överför inga personuppgifter till ett land utanför EU/EES.

 

Lagring och lagringstid

 

På KDI Coating AB behandlar vi information om dig för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna

från början samlades in för. Vi på KDI Coating AB har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

 

Information avseende kundtjänstärenden:

 

Uppgifter till ett kundtjänstärende sparas tills ärendet avslutats och raderas snarast och senast inom 3 månader.

 

Information som samlas in efter samtycke:

 

Uppgifter till ett kundtjänstärende kan även bli aktuellt med att inhämta ett samtycke från dig. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparas under tid för ärendet och ytterligare

3 månader därefter. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 3 månader.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

 

På KDI Coating AB säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som

behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder. Vår webbsida har giltigt certifikat och säker anslutning.

 

Dina rättigheter

 

Vi på KDI Coating AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.

 

Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran

om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

I vissa fall kan inte KDI Coating AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

 

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

 

Klagomål och tillsynsmyndighet

 

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på KDI Coating AB.

 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för tillsyn av dataskyddsförordningen.

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kontakta oss

 

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter.

 

På KDI Coating AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

 

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via vårt webbformulär. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0723-10 36 26 .