Linjemarkering

Linjemarkering

 

Linjedragning ären säker arbetsmiljö och säker publika miljö. Det kan vara att säkra för gångtrafik parallellt med trucktrafik.

Olyckor minskar och arbetplatsen blir trygg.

 

En linjemarkering runt brandsläckare är ett måste så den inte blir blockerad eller annat ställs på denna viktiga plats.

Det kan vara en avspärrad yta som inget får ställas på av anledningar som rör säkerheten vid eventuellt som utrymningsväg.

 

Markering av linjer behövs även i garage så bilarna står i markerade rutor.

 

Med linjemarkering säkerställer man att både människor och rörliga fordon kan samverka och därmed minimera olyckor.

 

 

För mer information

Copyright © All Rights Reserved I Integritetspolicy