Garage

Garage

 

Parkeringshus eller garage har hög belastning som skall klara av mycket biltrafik, med dubbdäck, snö, vägsalt, vatten och kalla som varma perioder.

 

Beläggningen skall även täta betongkonstruktionen för att inte korrosion i armeringen skall uppstå. Sprickbildningar som kan uppstå, kan åtgärdas med en flexibel beläggning.

 

Linjedragning, markerade parkeringsfickor och markerade gångstigar för gående är viktigt för allas säkerhet.

 

En skräddarsydd lösning upprättas gemensamt som är specifikt för er verksamheten.

 

För mer information

Copyright © All Rights Reserved I Integritetspolicy